கவிப்பூங்கா

உலகளாவிய தமிழ்க்கவிஞர்களின் கவியரங்கம்

Contact:
kavi@tamilmedia.org

Time:

Jan 8th, 2022 8:00 AM Pacific Time 
Jan 8th, 2022 11:00 AM Eastern Time 
Jan 8th, 2022 9:30 PM Indian Standard Time

தலைப்பு (Title): (Any one from the following)

1 – உழவர் திருநாள்
2 – தமிழர் திருநாள்

Registration / பதிவு செய்யும் முகவரி: tamilmedia.org/register


Frequently Asked Questions:

பதிவு செய்து அனுப்பலாமா?
முடிந்தவரை நேரலையில் மட்டுமே கவிதை வாசிக்க வேண்டும்.

கவிதை வரிகள் எத்தனை வரிகள் இருக்க வேண்டும்?
60 வரிகளுக்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.

கவிதை வாசிக்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்ளலாம்?
மூன்று நிமிடம் வரை எடுத்துக்கொள்ளலாம்